top of page
roseneng_nettbruk (4).jpg

Om oss

Alta Messingkvintett ble startet sommeren 2020 med et ønske om å bidra til å gi et variert kulturtilbud til befolkningen i byen og fylket. Under vårt første prosjekt bestemte vi oss også for å utvikle et tilbud for unge talenter i fylket.

Gruppen består av:


- Monika Holst Olsen, trompet, freelancetrompetist basert i Oslo
- Johan Daniel Turi, trompet, utdannet utøvende trompetist ved NTNU Institutt for Musikk
- Ida Holm Olaussen, horn, Solohorn ved Arktisk Filharmoni
- Karoline Thomassen, trombone, messinglærer ved Alta kulturskole
- Per Andersson, Tuba, messinglærer ved Alta kulturskole
- Even Brodwall, vikar horn 2022, student ved NTNU Institutt for musikk

Det at Alta har produsert så mange musikere på et høyt faglig nivå er unikt. På grunn av støtten og motivasjonen vi har fått fra vårt lokalsamfunn ønsker vi å gi tilbake. Dette vil vi gjøre på hovedsakelig to måter.

1: Konsert og turnevirksomhet i fylket
2: Kompetanseheving av unge talenter i fylket

Foto: Eirin Roseneng

Om oss: Bio

Medlemmer

roseneng_nettbruk (13).jpg

Monika Holst-Olsen

Trompet

Monika Holst-Olsen har sin utdannelse fra Musikkhøgskolen i Oslo hvor hun studerte med Jonas Haltia, Wolfgang Guggenberger og Tine Thing Helseth. Hun har fullført sin master i klassisk utøvende trompet våren 2022. Monika har vært på kontrakt som alternerende solotrompet i Gøteborgs Operaorkester, og jobbet våren 2022 i Kringkastingsorkesteret til NRK. Holst-Olsen har vikariert i mange av Norges orkestre og korps, og er en ivrig kammermusiker.

Foto: Eirin Roseneng

Fil_001.png

Johan Daniel Turi

Trompet

Johan Daniel studerte trompet ved NTNU institutt for musikk. Han er en allsidig musiker og spiller i Trondheim Blåseensemble ved siden av studiene. Før Johan Daniel startet studiene i Trondheim gjennomførte han sin førstegangstjeneste i Gardemusikken. For tiden jobber han som musiker og lærer i Trondheim.

Foto: Eirin Roseneng

roseneng_nettbruk (10).jpg

Ida Holm Olaussen

Horn

Ida har fullført bachelor i utøvende horn ved Norges musikkhøgskole og Hochschule für musik und darstellende Kunst, Stuttgart. Hun har studert med Julius Pranevicius, Christian Lampert og Frøydis Ree Wekre. Parallelt med utdanningen sin har hun jobbet som frilanser i norske orkestre. I April 2021 begynte hun i jobben som solohorn i Arktisk filharmoni. I tillegg til å jobbe i orkester er er hun en ivrig kammermusiker.

Foto: Eirin Roseneng

roseneng_nettbruk (12).jpg

Karoline Thomassen

Trombone

Karoline jobber som lærer ved Alta kulturskole. Hun har tatt Bachelor i utøvende trombone og PPU ved Musikkonservatoriet, UiT, ved lærer Jens Christian Kloster. Våren 2021 fullførte hun Master i utøvende trombone ved Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet, ved lærer Eric Lindblom. Karoline startet jobben i Alta kulturskole januar 2021, og har fra tidligere mye erfaring både som freelancer og med undervisning.

Foto: Eirin Roseneng

roseneng_nettbruk (8).jpg

Per Andersson

Tuba

Per har sin utdanning fra  Kronobergs folkehøyskole, Musikhögskolan i Malmö, Sibelius Akademiet og UiT musikkonservatoriet.
Han har jobbet frilans som dirigent og musiker, og er pr. i dag ansatt som messinglærer ved Alta kulturskole.

Foto: Eirin Roseneng

Om oss: Band Members
bottom of page